Βρείτε μας στο Facebook

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΣΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
GVP law office

Παρασκευοπούλου 4
Πλησίον Μετρό Αγίου Αντωνίου & Ειρηνοδικείου Περιστερίου

121 32 Περιστέρι

210 5717203
210 5777239

210 5777239 (fax)Γεωργία Ίσσαρη

6974 866542 

issarig@gvp-law.gr

Βασιλική Χάντζου

6987 891506

vchantzou@gvp-law.gr

Παναγιώτα Χάντζου

6982 049107

pchantzou@gvp-law.gr


map

Στην αρχή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε υποθέσεις, που αφορούν τόσον ακυρωτικές όσο και ουσιαστικές διαφορές, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

  • Αιτήσεις ακυρώσεως
  • Αιτήσεις αναστολής διοικητικών πράξεων
  • Προσφυγές ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά πράξεων επιβολής προστίμων, απόρριψης από δημόσιους διαγωνισμούς, αφαιρέσεις διπλωμάτων οδήγησης ή φορολογικών παραβάσεων
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά των δημοσίων αρχών.